MSP Machinetool Co.,Ltd
106/84 Jaran Rd., Baanchanglow, Bangkoknoi , Bangkok Thailand 10700   Bangkok   Thailand   10700  

Tel: 0-2866-7948-9, 0-2866-8011, 02-866-7644, 02-866-8044  
Fax: 02-866-4871  
E-mail: admin@mspmachinetool.com

 

 

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่ 
MSP MACHINETOOL CO.,LTD

"ความพอใจของลูกค้า คือบริการของเรา"

เรานำเสนอสินค้าที่มีคุณภาพสูงให้กับลูกค้าเพื่อให้ลูกค้าได้ใช้งานให้เกิด
ประสิทธิภาพสูงสุด 
และยังให้การบริการหลังการขาย โดยแนะนำวิธิการใช้และ
นำเสนอผลิตภัณฑ์เพื่อช่วยในการทำงาน
อย่างต่อเนื่อง