ขอแขวน
ติดต่อสอบถาม

แท็ก: ขอแขวน

26 กันยายน 2561

ผู้ชม 405 ผู้ชม

รหัสสินค้า

รุ่น

ความกว้าง(W)

ความลึก(D)

ความสูง(H)

001-073-01

SH01

2.2"

1.4"

2.56"