ขอแขวน

แท็ก:

28 มิถุนายน 2561

ผู้ชม 1351 ผู้ชม

รหัสสินค้า

รุ่น

ความกว้าง(W)

ความลึก(D)

ความสูง(H)

001-073-02

SH02

2.2"

1.4"

2.56"