กล่องพลาสติก

แท็ก:

28 มิถุนายน 2561

ผู้ชม 1280 ผู้ชม

รหัสสินค้า

รุ่น

ความกว้าง(W)

ความลึก(D)

ความสูง(H)

001-074-01

PB01

5.5"

4.1"

3"