กล่องพลาสติก

แท็ก:

28 มิถุนายน 2561

ผู้ชม 1358 ผู้ชม

รหัสสินค้า

รุ่น

ความกว้าง(W)

ความลึก(D)

ความสูง(H)

001-074-02

PB02

8.7"

5.5"

4.9"