หีบเครื่องมือ 4 ลิ้นชักเปิดฝาบน รุ่น MD40

26 กันยายน 2561

ผู้ชม 758 ผู้ชม

รหัสสินค้า รุ่น รายละเอียด ความกว้าง(W) ความลึก(D) ความสูง(H) น้ำหนัก
001-083-40 MD40 ขนาดกล่อง 20.5" 8.6" 14.1" 10กก.
    ขนาดช่องด้านบน 20.4" 8.5" 2.5"  
    ขนาดลิ้นชัก 17.6" 7.4" 2.1"