ตู้เครื่องมือ 5 ลิ้นชัก พร้อมเครื่องมือ 125 ชิ้น ตู้เครื่องมือ 5 ลิ้นชัก พร้อมเครื่องมือ 125 ชิ้น ตู้เครื่องมือ 5 ลิ้นชัก พร้อมเครื่องมือ 125 ชิ้น ตู้เครื่องมือ 5 ลิ้นชัก พร้อมเครื่องมือ 125 ชิ้น ตู้เครื่องมือ 5 ลิ้นชัก พร้อมเครื่องมือ 125 ชิ้น ตู้เครื่องมือ 5 ลิ้นชัก พร้อมเครื่องมือ 125 ชิ้น ตู้เครื่องมือ 5 ลิ้นชัก พร้อมเครื่องมือ 125 ชิ้น ตู้เครื่องมือ 5 ลิ้นชัก พร้อมเครื่องมือ 125 ชิ้น ตู้เครื่องมือ 5 ลิ้นชัก พร้อมเครื่องมือ 125 ชิ้น ตู้เครื่องมือ 5 ลิ้นชัก พร้อมเครื่องมือ 125 ชิ้น
ตู้เครื่องมือ 5 ลิ้นชัก พร้อมเครื่องมือ 125 ชิ้น ตู้เครื่องมือ 5 ลิ้นชัก พร้อมเครื่องมือ 125 ชิ้น ตู้เครื่องมือ 5 ลิ้นชัก พร้อมเครื่องมือ 125 ชิ้น ตู้เครื่องมือ 5 ลิ้นชัก พร้อมเครื่องมือ 125 ชิ้น ตู้เครื่องมือ 5 ลิ้นชัก พร้อมเครื่องมือ 125 ชิ้น ตู้เครื่องมือ 5 ลิ้นชัก พร้อมเครื่องมือ 125 ชิ้น ตู้เครื่องมือ 5 ลิ้นชัก พร้อมเครื่องมือ 125 ชิ้น ตู้เครื่องมือ 5 ลิ้นชัก พร้อมเครื่องมือ 125 ชิ้น ตู้เครื่องมือ 5 ลิ้นชัก พร้อมเครื่องมือ 125 ชิ้น ตู้เครื่องมือ 5 ลิ้นชัก พร้อมเครื่องมือ 125 ชิ้น

11 มิถุนายน 2562

ผู้ชม 1430 ผู้ชม

รหัสสินค้า

รุ่น

รายละเอียด

น้ำหนัก(กก.)

002-004-5125

TS5125

6pt ตู้เครื่องมือพร้อมเครื่องมือ (125 ชิ้น)

62

002-004-51251

TS5125B

12pt ตู้เครื่องมือพร้อมเครื่องมือ (125 ชิ้น)

62

.

 

รายละเอียดสินค้า

รุ่น/ไซส์

ตู้เก็บเครื่องมือ 5 ลิ้นชัก

MX-500

ลูกบ๊อกซ์สั้นขาว 3/8"

6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 19 มม.

ลูกบ๊อกซ์ยาวขาว 3/8"

8, 10, 12, 13, 14 มม.

ลูกบ๊อกซ์เดือยโผล่ 3/8"

3, 4, 5, 6, 8 มม.

ด้ามฟรี 3/8"

-

ด้ามขันตัวที 3/8"

-

ข้อต่ออ่อน 3/8"

-

ข้อต่อบ๊อกซ์ 3/8"

75, 150 มม.

ข้อต่อ(ข้อลด-เพิ่ม)

3/8" Dr (F) x 1/2" Dr (M)

ข้อต่อ(ข้อลด-เพิ่ม)

1/2" Dr (F) x 3/8" Dr (M)

ลูกบ๊อกซ์สั้นขาว 1/2"

8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 30, 32 มม.

ลูกบ๊อกซ์ยาวขาว 1/2"

8, 10, 12, 13, 14, 17, 19, 22, 24 มม.

ลูกบ๊อกซ์เดือยโผล่ 1/2"

8, 10, 12, 14, 17, 19 มม.

ด้ามฟรี 1/2"

-

ด้ามขันตัวที 1/2"

-

ข้อต่ออ่อน 1/2"

-

ข้อต่อบ๊อกซ์ 1/2"

75, 125, 250 มม.

ชุดประแจแหวนข้างปากตาย

8, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 19, 21, 22, 24, 27, 30, 32 มม.

ประแจแหวน

6x7, 8x9, 10x11, 12x13, 14x15, 16x17, 18x19 มม.

ไขควงด้ามพลาสติกปากแบน

(-) 6x150 มม., (-) 8x200 มม., (-) 10x300 มม., #2x150 มม., #3x200 มม.

ไขควงด้ามยางปากแบน

(-) 3x75 มม., (-) 5x100 มม., (-) 6.5x150 มม., #1x100 มม., #2x100 มม.

ไขควงปลายงอ

HK6-1

ไขควงเทสไฟ

145 มม.

Bondhus ชุดประแจแอลหัวบอล 9 ชิ้น 

1.5-10มม.

เกียงสแตนเลส

1-1/4 นิ้ว

1lb ค้อนหัวกลมด้ามไฟเบอร์

1 อัน

คีมตัด

6 นิ้ว

คีมปากแหลม

6 นิ้ว

คีมปากจิ้งจก

8 นิ้ว

คีมล็อคปากโค้ง

10 นิ้ว

คีมคอม้า

10 นิ้ว

คีมตัดลวดมินิ

8 นิ้ว

ประแจเลื่อน

6 นิ้ว, 8 นิ้ว, 12 นิ้ว

ไฟฉาย 3W LED

LE-273

มีดคัตเตอร์ TAJIMA

LC-500

ตลับเมตร

5 เมตร

กรรไกร

2207