ลูกบ๊อกซ์เดือยโผล่หัวไขควง ขนาด 4 หุน
ลูกบ๊อกซ์เดือยโผล่หัวไขควง ขนาด 4 หุน
ลูกบ๊อกซ์เดือยโผล่หัวไขควง ขนาด 4 หุน
ลูกบ๊อกซ์เดือยโผล่หัวไขควง ขนาด 4 หุน

26 กันยายน 2561

ผู้ชม 831 ผู้ชม

รหัสสินค้า รุ่น ขนาด D x A x L (มม.)
004-361-201 4H-P1 #1 (หัวแฉก) 24 x 23 x 55
004-361-202 4H-P2 #2 (หัวแฉก) 24 x 23 x 55
004-361-203 4H-P3 #3 (หัวแฉก) 24 x 23 x 55
004-361-204 4H-P4 #4 (หัวแฉก) 24 x 23 x 55

 

รายละเอียด : 

- ผลิตจากเหล็กโครเมี่ยมวาเนเดียม ชุบด้วยโครเมียมผิวกระจก  

- ตามมาตรฐาน DIN (มาตรฐานจากสถาบันประเทศเยอรมัน)