ลูกบ๊อกซ์ท็อกซ์ ขนาด 4 หุน ลูกบ๊อกซ์ท็อกซ์ ขนาด 4 หุน
ลูกบ๊อกซ์ท็อกซ์ ขนาด 4 หุน ลูกบ๊อกซ์ท็อกซ์ ขนาด 4 หุน
ลูกบ๊อกซ์ท็อกซ์ ขนาด 4 หุน ลูกบ๊อกซ์ท็อกซ์ ขนาด 4 หุน
ลูกบ๊อกซ์ท็อกซ์ ขนาด 4 หุน ลูกบ๊อกซ์ท็อกซ์ ขนาด 4 หุน
ลูกบ๊อกซ์ท็อกซ์ ขนาด 4 หุน ลูกบ๊อกซ์ท็อกซ์ ขนาด 4 หุน
ลูกบ๊อกซ์ท็อกซ์ ขนาด 4 หุน ลูกบ๊อกซ์ท็อกซ์ ขนาด 4 หุน

26 กันยายน 2561

ผู้ชม 1204 ผู้ชม

รหัสสินค้า รุ่น ขนาด(นิ้ว)  D x A x L (มม.)
004-480-10 4H-E10 E-10 12 x 23.5 x 38
004-480-12 4H-E12 E-12 14.5 x 23.5 x 38
004-480-14 4H-E14 E-14 17 x 23.5 x 38
004-480-16 4H-E16 E-16 19 x 23.5 x 38
004-480-18 4H-E18 E-18 21 x 23.5 x 38
004-480-20 4H-E20 E-20 23.5 x 23.5 x 38

 

รายละเอียด :

- ผลิตจากเหล็กโครเมี่ยมวาเนเดียม ชุบด้วยโครเมียมผิวกระจก  

- ตามมาตรฐาน DIN (มาตรฐานจากสถาบันประเทศเยอรมัน)