ข้อลด, ข้อเพิ่ม
ข้อลด, ข้อเพิ่ม
ข้อลด, ข้อเพิ่ม
ข้อลด, ข้อเพิ่ม
ข้อลด, ข้อเพิ่ม
ข้อลด, ข้อเพิ่ม
ข้อลด, ข้อเพิ่ม
ข้อลด, ข้อเพิ่ม

26 กันยายน 2561

ผู้ชม 1258 ผู้ชม

รหัส Female x Male ยาว (มม.)
004-156-0203 1/4" x 3/8" 25
004-156-0302 3/8" x 1/4" 30
004-156-0304 3/8" x 1/2" 30
004-156-0403 1/2" x 3/8" 35
004-156-0406 1/2" x 3/4" 35
004-156-0604 3/4" x 1/2" 48
004-156-0608 3/4" x 1" 48
004-156-0806 1" x 3/4" 48