ด้ามฟรีกลม ด้ามฟรีกลม
ด้ามฟรีกลม ด้ามฟรีกลม
ด้ามฟรีกลม ด้ามฟรีกลม
ด้ามฟรีกลม ด้ามฟรีกลม

26 กันยายน 2561

ผู้ชม 984 ผู้ชม

รหัสสินค้า รุ่น Dr กว้าง (มม.) O.L (มม.) No of Teeth
004-170-902 BH02 1/4" 25 125 72
004-170-903 BH03 3/8" 35 200 72
004-170-904 BH04 1/2" 42 250 72
004-170-906 BH06 3/4" 68 500 43