ข้อต่อบ๊อกซ์ลม รุ่น PE40-75
ข้อต่อบ๊อกซ์ลม รุ่น PE40-75
ข้อต่อบ๊อกซ์ลม รุ่น PE40-75
ข้อต่อบ๊อกซ์ลม รุ่น PE40-75
ข้อต่อบ๊อกซ์ลม รุ่น PE40-75
ข้อต่อบ๊อกซ์ลม รุ่น PE40-75
ข้อต่อบ๊อกซ์ลม รุ่น PE40-75
ข้อต่อบ๊อกซ์ลม รุ่น PE40-75

27 กันยายน 2561

ผู้ชม 1762 ผู้ชม

รหัสสินค้า รุ่น Dr ยาว (มม.)
004-350-40075 PE40 - 75 1/2" 75
004-350-40125 PE40 - 125 1/2" 125
004-350-40250 PE40 - 250 1/2" 250
004-350-60175 PE60 - 175 3/4" 175
004-350-60250 PE60 - 250 3/4" 250
004-350-80075 PE80-75 1" 75
004-350-80175 PE80 - 175 1" 175
004-350-80250 PE80 - 250 1" 250