ลูกบ๊อกซ์ลมเดือยโผล่ ขนาด 6 หุน
ลูกบ๊อกซ์ลมเดือยโผล่ ขนาด 6 หุน
ลูกบ๊อกซ์ลมเดือยโผล่ ขนาด 6 หุน
ลูกบ๊อกซ์ลมเดือยโผล่ ขนาด 6 หุน
ลูกบ๊อกซ์ลมเดือยโผล่ ขนาด 6 หุน

27 กันยายน 2561

ผู้ชม 1572 ผู้ชม

รหัสสินค้า รุ่น ขนาด (มม.) D x A x L (มม.)
004-423-17 6BM-17 17 38 x 37 x 87
004-423-19 6BM-19 19 38 x 33 x 85
004-423-22 6BM-22 22 38 x 46 x 98
004-423-24 6BM-24 24 38 x 45 x 97
004-423-27 6BM-27 27 39 x 40 x 92