ลูกบ๊อกซ์ลมเดือยโผล่ ขนาด 1 นิ้ว
ลูกบ๊อกซ์ลมเดือยโผล่ ขนาด 1 นิ้ว
ลูกบ๊อกซ์ลมเดือยโผล่ ขนาด 1 นิ้ว
ลูกบ๊อกซ์ลมเดือยโผล่ ขนาด 1 นิ้ว
ลูกบ๊อกซ์ลมเดือยโผล่ ขนาด 1 นิ้ว
ลูกบ๊อกซ์ลมเดือยโผล่ ขนาด 1 นิ้ว

27 กันยายน 2561

ผู้ชม 1393 ผู้ชม

รหัสสินค้า รุ่น ขนาด (มม.) D x A x L (มม.)
004-427-19 8BM-19 19 51 x 32 x 90
004-427-22 8BM-22 22 51 x 46 x 103
004-427-24 8BM-24 24 51 x 45 x 104
004-427-27 8BM-27 27 51 x 45 x 103
004-427-32 8BM-32 32 51 x 44 x 107
004-427-36 8BM-36 36 51 x 31 x 93