ลูกบ๊อกซ์ลมเดือยโผล่ท๊อกซ์แบบยาว ขนาด 6 หุน
ลูกบ๊อกซ์ลมเดือยโผล่ท๊อกซ์แบบยาว ขนาด 6 หุน
ลูกบ๊อกซ์ลมเดือยโผล่ท๊อกซ์แบบยาว ขนาด 6 หุน
ลูกบ๊อกซ์ลมเดือยโผล่ท๊อกซ์แบบยาว ขนาด 6 หุน

27 กันยายน 2561

ผู้ชม 1508 ผู้ชม

รหัสสินค้า รุ่น ขนาด D x A x L (มม.)
004-476-070 6BM-T70 T70 38 x 38 x 87
004-476-080 6BM-T80 T80 38 x 33 x 85
004-476-090 6BM-T90 T90 38 x 46 x 98
004-476-100 6BM-T100 T100 38 x 46 x 98