ชุดประแจแหวนข้างปากตาย 11 ชิ้น ซองผ้า (GERMAN TYPE)
ชุดประแจแหวนข้างปากตาย 11 ชิ้น ซองผ้า (GERMAN TYPE)
ชุดประแจแหวนข้างปากตาย 11 ชิ้น ซองผ้า (GERMAN TYPE)
ชุดประแจแหวนข้างปากตาย 11 ชิ้น ซองผ้า (GERMAN TYPE)
หมวดหมู่สินค้า: ประแจแหวนข้างปากตาย

27 กันยายน 2561

ผู้ชม 1507 ผู้ชม

รหัสสินค้า รุ่น ขนาด
005-011-1141 14GTS-A 14pcs (bag): 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24มม.
005-011-121 21GTS 21pcs (bag): 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 30, 32มม.
005-011-811 11GTS 11pcs (bag): 8, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 19, 21, 22, 24มม.
005-011-814 14GTS 14pcs (bag): 8, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 19, 21, 22, 24, 27, 30, 32มม.
005-011-911 - Empty bag for 11GTS
005-011-914 - Empty bag for 14GTS