ประแจแหวนข้างปากตาย (GERMAN TYPE)
ประแจแหวนข้างปากตาย (GERMAN TYPE)
ประแจแหวนข้างปากตาย (GERMAN TYPE)
ประแจแหวนข้างปากตาย (GERMAN TYPE)
ประแจแหวนข้างปากตาย (GERMAN TYPE)
ประแจแหวนข้างปากตาย (GERMAN TYPE)
ประแจแหวนข้างปากตาย (GERMAN TYPE)
ประแจแหวนข้างปากตาย (GERMAN TYPE)
ประแจแหวนข้างปากตาย (GERMAN TYPE)
ประแจแหวนข้างปากตาย (GERMAN TYPE)
ประแจแหวนข้างปากตาย (GERMAN TYPE)
ประแจแหวนข้างปากตาย (GERMAN TYPE)
ประแจแหวนข้างปากตาย (GERMAN TYPE)
ประแจแหวนข้างปากตาย (GERMAN TYPE)
ประแจแหวนข้างปากตาย (GERMAN TYPE)
ประแจแหวนข้างปากตาย (GERMAN TYPE)
ประแจแหวนข้างปากตาย (GERMAN TYPE)
ประแจแหวนข้างปากตาย (GERMAN TYPE)
ประแจแหวนข้างปากตาย (GERMAN TYPE)
ประแจแหวนข้างปากตาย (GERMAN TYPE)
ประแจแหวนข้างปากตาย (GERMAN TYPE)
ประแจแหวนข้างปากตาย (GERMAN TYPE)
หมวดหมู่สินค้า: ประแจแหวนข้างปากตาย

27 กันยายน 2561

ผู้ชม 2053 ผู้ชม

รหัสสินค้า ขนาด (มม.) ยาว (มม.)
005-012-06 6 100
005-012-07 7 110
005-012-08 8 120
005-012-09 9 130
005-012-10 10 140
005-012-11 11 150
005-012-12 12 160
005-012-13 13 170
005-012-14 14 180
005-012-15 15 190
005-012-16 16 200
005-012-17 17 210
005-012-18 18 220
005-012-19 19 230
005-012-20 20 240
005-012-21 21 250
005-012-22 22 260
005-012-23 23 260
005-012-24 24 280
005-012-27 27 310
005-012-30 30 340
005-012-32 32 360

 

รายละเอียด : 

ผลิตจากเหล็กโครเมี่ยมวาเนเดียม ด้ามจับนูนเคลือบด้าน ตามมาตรฐาน DIN3113.