ประแจแหวนข้างปากตายมินิ
ประแจแหวนข้างปากตายมินิ
ประแจแหวนข้างปากตายมินิ
ประแจแหวนข้างปากตายมินิ
ประแจแหวนข้างปากตายมินิ
ประแจแหวนข้างปากตายมินิ
ประแจแหวนข้างปากตายมินิ
ประแจแหวนข้างปากตายมินิ
ประแจแหวนข้างปากตายมินิ
ประแจแหวนข้างปากตายมินิ
ประแจแหวนข้างปากตายมินิ
หมวดหมู่สินค้า: ประแจแหวนข้างปากตาย

27 กันยายน 2561

ผู้ชม 797 ผู้ชม

รหัสสินค้า ขนาด (มม.) ยาว (มม.)
005-050-040 4 72
005-050-045 4.5 72
005-050-050 5 82
005-050-055 5.5 82
005-050-060 6 82
005-050-070 7 87
005-050-080 8 87
005-050-090 9 95
005-050-100 10 95
005-050-110 11 98
005-050-800 10pcs: 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11