ประแจบ๊อกซ์ตัวแอล (6PT)
ประแจบ๊อกซ์ตัวแอล (6PT)
ประแจบ๊อกซ์ตัวแอล (6PT)
ประแจบ๊อกซ์ตัวแอล (6PT)
ประแจบ๊อกซ์ตัวแอล (6PT)
ประแจบ๊อกซ์ตัวแอล (6PT)
ประแจบ๊อกซ์ตัวแอล (6PT)
ประแจบ๊อกซ์ตัวแอล (6PT)
ประแจบ๊อกซ์ตัวแอล (6PT)
ประแจบ๊อกซ์ตัวแอล (6PT)
ประแจบ๊อกซ์ตัวแอล (6PT)
ประแจบ๊อกซ์ตัวแอล (6PT)
ประแจบ๊อกซ์ตัวแอล (6PT)
ประแจบ๊อกซ์ตัวแอล (6PT)
ประแจบ๊อกซ์ตัวแอล (6PT)
ประแจบ๊อกซ์ตัวแอล (6PT)
ประแจบ๊อกซ์ตัวแอล (6PT)
ประแจบ๊อกซ์ตัวแอล (6PT)
ประแจบ๊อกซ์ตัวแอล (6PT)
หมวดหมู่สินค้า: ประแจบ๊อกซ์ตัวแอล

01 ตุลาคม 2561

ผู้ชม 1182 ผู้ชม

รหัสสสินค้า ขนาด (มม.) (6pt x 6pt) ยาว - มม.  ด้ามจับ x ท่อมุม Ø (มม.)
005-065-906 6 100 x 22 10
005-065-907 7 100 x 22 11
005-065-908 8 120 x 25 12
005-065-909 9 120 x 25 13
005-065-910 10 127 x 30 15
005-065-911 11 127 x 30 16
005-065-912 12 135 x 34 17
005-065-913 13 140 x 34 20
005-065-914 14 154 x 40 21
005-065-915 15 160 x 40 22
005-065-916 16 185 x 45 24
005-065-917 17 185 x 45 25.3
005-065-918 18 195 x 52 28.5
005-065-919 19 195 x 52 28.5
005-065-920 20 205 x 54 29.5
005-065-921 21 205 x 54 30
005-065-922 22 225 x 60 32
005-065-923 23 225 x 60 33
005-065-924 24 225 x 63 34.5