ไขควงด้ามยาง
ไขควงด้ามยาง
ไขควงด้ามยาง
ไขควงด้ามยาง
ไขควงด้ามยาง
ไขควงด้ามยาง
ไขควงด้ามยาง
ไขควงด้ามยาง
ไขควงด้ามยาง
ไขควงด้ามยาง
ไขควงด้ามยาง
ไขควงด้ามยาง
ไขควงด้ามยาง
ไขควงด้ามยาง
ไขควงด้ามยาง
ไขควงด้ามยาง
ไขควงด้ามยาง
ไขควงด้ามยาง
ไขควงด้ามยาง
ไขควงด้ามยาง
ไขควงด้ามยาง
ไขควงด้ามยาง
ไขควงด้ามยาง
ไขควงด้ามยาง
ไขควงด้ามยาง
ไขควงด้ามยาง
ไขควงด้ามยาง
ไขควงด้ามยาง
ไขควงด้ามยาง
รหัส : 007-035-0303
ราคา 100.00 บาท

07 พฤษภาคม 2018

ผู้ชม 164 ผู้ชม

รหัสสินค้า รุ่น Blade (มม.) Head Ø x O.L
007-035-004 235 #0 x 100 25 x 180
007-035-006 235 #0 x 150 25 x 230
007-035-0303 235 3 x 75 22 x 155
007-035-0304 235 3 x 100 25 x 180
007-035-0306 235 3 x 150 25 x 230
007-035-0503 235 5 x 75 29 x 171
007-035-0504 235 5 x 100 29 x 196
007-035-0506 235 5 x 150 29 x 246
007-035-0508 235 5 x 200 29 x 296
007-035-06502 235 6.5 x 45 34 x 101
007-035-06504 235 6.5 x 100 34 x 211
007-035-06505 235 6.5 x 125 34 x 236
007-035-06506 235 6.5 x 150 34 x 261
007-035-06508 235 6.5 x 200 34 x 311
007-035-06510 235 6.5 x 250 34 x 361
007-035-0806 235 8 x 150 37 x 271
007-035-0808 235 8 x 200 37 x 321
007-035-103 235 #1 x 75 29 x 171
007-035-104 235 #1 x 100 29 x 196
007-035-106 235 #1 x 150 29 x 246
007-035-108 235 #1 x 200 29 x 296
007-035-202 235 #2 x 45 34 x 101
007-035-204 235 #2 x 100 34 x 211
007-035-205 235 #2 x 125 34 x 236
007-035-205 235 #2 x 125 34 x 236
007-035-206 235 #2 x 150 34 x 261
007-035-208 235 #2 x 200 34 x 311
007-035-210 235 #2 x 250 34 x 361
007-035-306 235 #3 x 150 37 x 271
007-035-927 235/7 (-) 3 x 75
(-) 5 x 100
(-) 6.5 x 150
(-) 5 x 45
(+) #1 x 75
(+) #2 x 100
(+) #2 x 45

 

รายละเอียด :

ก้านไขควงผลิตจากเหล็กCR-V ตรงปลายสีดำทำด้วยแม่เหล็กชุบแข็ง

ด้ามจับสะดวกสบาย