ไขควงด้ามพลาสติก (ตอกได้)
ไขควงด้ามพลาสติก (ตอกได้)
ไขควงด้ามพลาสติก (ตอกได้)
ไขควงด้ามพลาสติก (ตอกได้)
ไขควงด้ามพลาสติก (ตอกได้)
ไขควงด้ามพลาสติก (ตอกได้)
ไขควงด้ามพลาสติก (ตอกได้)
ไขควงด้ามพลาสติก (ตอกได้)
ไขควงด้ามพลาสติก (ตอกได้)
ไขควงด้ามพลาสติก (ตอกได้)
ไขควงด้ามพลาสติก (ตอกได้)
ไขควงด้ามพลาสติก (ตอกได้)
ไขควงด้ามพลาสติก (ตอกได้)
ไขควงด้ามพลาสติก (ตอกได้)
ไขควงด้ามพลาสติก (ตอกได้)

01 ตุลาคม 2561

ผู้ชม 904 ผู้ชม

รหัสสินค้า รุ่น Blade (มม.) HØ * O.L (มม.)
007-003-0604 TS320 6 x 100 - x 200
007-003-0606 TS320 6 x 150 - x 250
007-003-0608 TS320 6 x 200 - x 300
007-003-0806 TS320 8 x 150 - x 260
007-003-0808 TS320 8 x 200 - x 310
007-003-0810 TS320 8 x 250 - x 360
007-003-1012 TS320 10 x 300 - x 420
007-003-204 TS320 #2 x 100 - x 200
007-003-206 TS320 #2 x 150 - x 250
007-003-208 TS320 #2 x 200 - x 300
007-003-306 TS320 #3 x 150 - x 260
007-003-308 TS320 #3 x 200 - x 310
007-003-312 TS320 #3 x 300 - x 410
007-003-500 Plastic Pouch Only (for TS320)    
007-003-6320 6 pcs Screwdriver Set: [(-)6x100, 6x150, 8x200, (+)#2x100, #2x150, #3x200] mm    

 

รายละเอียด :

ด้ามจับสำหรับงานหนักก้านหกเหลี่ยม ผลิตจากเหล็ก SCVM ชุบโครเมียมตรงปลายเป็นแม่เหล็ก