ไขควงสลับ TW15

01 ตุลาคม 2561

ผู้ชม 1152 ผู้ชม

รหัสสินค้า รุ่น Blade (มม.) Shaft Ø * O.L (มม.)
007-095-150 TW15 6 x #2 x 147 22 x 194