ไขควงเทสไฟ
ไขควงเทสไฟ
ไขควงเทสไฟ

01 ตุลาคม 2561

ผู้ชม 956 ผู้ชม

รหัสสินค้า รุ่น Blade (mm) O.L (mm)
007-130-225 25V 3 x 57 125
007-130-245 25V 3 x 80 145
007-130-290 25V 4 x 115 190