ไขควงหุ้มฉนวนกันไฟฟ้า
ไขควงหุ้มฉนวนกันไฟฟ้า
ไขควงหุ้มฉนวนกันไฟฟ้า
ไขควงหุ้มฉนวนกันไฟฟ้า
ไขควงหุ้มฉนวนกันไฟฟ้า
ไขควงหุ้มฉนวนกันไฟฟ้า

03 ตุลาคม 2561

ผู้ชม 1693 ผู้ชม

รหัสสินค้า รุ่น Blade (มม.) Head Ø x O.L
007-239-003 335 #0 x 75 29 x 171
007-239-0304 335 3 x 100 29 x 196
007-239-0505 335 5 x 125 29 x 221
007-239-06506 335 6.5 x 150 34 x 261
007-239-104 335 #1 x 100 29 x 196
007-239-204 335 #2 x 100 34 x 211