คีมตัดปลอกสายไฟ
คีมตัดปลอกสายไฟ
คีมตัดปลอกสายไฟ

03 ตุลาคม 2561

ผู้ชม 1077 ผู้ชม

รหัสสินค้า รุ่น Ø (AWG) Ø (มม.) ยาว (มม.)
008-002-01 WS01 5-13 1.8-4.5 160
008-002-02 WS02 10-20 0.8-2.6 160
008-002-03 WS03 10-20 0.4-1.3 160