คีมตัดปลอกสายไฟ
คีมตัดปลอกสายไฟ
คีมตัดปลอกสายไฟ
รหัส : 008-002-01
ราคา 235.00 บาท

30 พฤศจิกายน 2017

ผู้ชม 255 ผู้ชม

รหัสสินค้า รุ่น Ø (AWG) Ø (มม.) ยาว (มม.)
008-002-01 WS01 5-13 1.8-4.5 160
008-002-02 WS02 10-20 0.8-2.6 160
008-002-03 WS03 10-20 0.4-1.3 160