คีมหุบแหวน คีมถ่างแหวน คีมหุบแหวน คีมถ่างแหวน คีมหุบแหวน คีมถ่างแหวน คีมหุบแหวน คีมถ่างแหวน
คีมหุบแหวน คีมถ่างแหวน คีมหุบแหวน คีมถ่างแหวน คีมหุบแหวน คีมถ่างแหวน คีมหุบแหวน คีมถ่างแหวน
คีมหุบแหวน คีมถ่างแหวน คีมหุบแหวน คีมถ่างแหวน คีมหุบแหวน คีมถ่างแหวน คีมหุบแหวน คีมถ่างแหวน
คีมหุบแหวน คีมถ่างแหวน คีมหุบแหวน คีมถ่างแหวน คีมหุบแหวน คีมถ่างแหวน คีมหุบแหวน คีมถ่างแหวน
คีมหุบแหวน คีมถ่างแหวน คีมหุบแหวน คีมถ่างแหวน คีมหุบแหวน คีมถ่างแหวน คีมหุบแหวน คีมถ่างแหวน
คีมหุบแหวน คีมถ่างแหวน คีมหุบแหวน คีมถ่างแหวน คีมหุบแหวน คีมถ่างแหวน คีมหุบแหวน คีมถ่างแหวน
รหัส : 008-040-105
ราคา 225.00 บาท

30 พฤศจิกายน 2017

ผู้ชม 420 ผู้ชม

รหัสสินค้า รุ่น Dia. Ø Capacity (มม.) ยาว (นิ้ว)
008-040-105 RIS-05 (Int. Str.) 0.9 8-25 5"
008-040-107 RIS-07 (Int. Str.) 1.8 19-60 7"
008-040-205 RES-05 (Ext. Str.) 0.9 3-10 5"
008-040-207 RES-07 (Ext. Str.) 1.8 19-60 7"
008-040-305 RIB-05 (Int. Bent) 0.9 8-25 5"
008-040-307 RIB-07 (Int. Bent) 1.8 19-60 7"
008-040-405 REB-05 (Ext. Bent) 0.9 3-10 5"
008-040-407 REB-07 (Ext. Bent) 1.8 19-60 7"