คีมหุบแหวน คีมถ่างแหวน คีมหุบแหวน คีมถ่างแหวน คีมหุบแหวน คีมถ่างแหวน คีมหุบแหวน คีมถ่างแหวน
คีมหุบแหวน คีมถ่างแหวน คีมหุบแหวน คีมถ่างแหวน คีมหุบแหวน คีมถ่างแหวน คีมหุบแหวน คีมถ่างแหวน
คีมหุบแหวน คีมถ่างแหวน คีมหุบแหวน คีมถ่างแหวน คีมหุบแหวน คีมถ่างแหวน คีมหุบแหวน คีมถ่างแหวน
คีมหุบแหวน คีมถ่างแหวน คีมหุบแหวน คีมถ่างแหวน คีมหุบแหวน คีมถ่างแหวน คีมหุบแหวน คีมถ่างแหวน
คีมหุบแหวน คีมถ่างแหวน คีมหุบแหวน คีมถ่างแหวน คีมหุบแหวน คีมถ่างแหวน คีมหุบแหวน คีมถ่างแหวน
คีมหุบแหวน คีมถ่างแหวน คีมหุบแหวน คีมถ่างแหวน คีมหุบแหวน คีมถ่างแหวน คีมหุบแหวน คีมถ่างแหวน
คีมหุบแหวน คีมถ่างแหวน คีมหุบแหวน คีมถ่างแหวน คีมหุบแหวน คีมถ่างแหวน คีมหุบแหวน คีมถ่างแหวน
คีมหุบแหวน คีมถ่างแหวน คีมหุบแหวน คีมถ่างแหวน คีมหุบแหวน คีมถ่างแหวน คีมหุบแหวน คีมถ่างแหวน

03 ตุลาคม 2561

ผู้ชม 3074 ผู้ชม

รหัสสินค้า รุ่น Dia. Ø Capacity (มม.) ยาว (นิ้ว)
008-040-105 RIS-05 (Int. Str.) 0.9 8-25 5"
008-040-107 RIS-07 (Int. Str.) 1.8 19-60 7"
008-040-205 RES-05 (Ext. Str.) 0.9 3-10 5"
008-040-207 RES-07 (Ext. Str.) 1.8 19-60 7"
008-040-305 RIB-05 (Int. Bent) 0.9 8-25 5"
008-040-307 RIB-07 (Int. Bent) 1.8 19-60 7"
008-040-405 REB-05 (Ext. Bent) 0.9 3-10 5"
008-040-407 REB-07 (Ext. Bent) 1.8 19-60 7"