คีมตัดพลาสติก
คีมตัดพลาสติก
คีมตัดพลาสติก
คีมตัดพลาสติก

03 ตุลาคม 2561

ผู้ชม 2188 ผู้ชม

รหัสสินค้า รุ่น ขนาด Cutting Capacity (มม.)
008-101-120 PCC-120 120 Copper Ø1.3
008-101-140 PCC-140 140 Copper Ø1.5
008-101-160 PCC-160 160 Copper Ø 1.8
008-101-180 PCC-180 180 Copper Ø2.0