เหล็กสกัด
เหล็กสกัด
เหล็กสกัด
เหล็กสกัด
เหล็กสกัด
เหล็กสกัด
เหล็กสกัด
เหล็กสกัด

03 ตุลาคม 2561

ผู้ชม 1554 ผู้ชม

รหัสสินค้า รุ่น Tip Shape Length
010-010-0605 CCS-0605 6mm Hex Shank 127mm
010-010-1055 CCS-1055 10mm Hex Shank 140mm
010-010-1206 CCS-1206 12mm Flat Oval Shank 150mm
010-010-1507 CCS-1507 15mm Flat Oval Shank 175mm
010-010-1808 CCS-1808 18mm Flat Oval Shank 200mm
010-010-2208 CCS-220/8 22mm Flat Oval Shank 200mm
010-010-2508 CCS-2508 25mm Flat Oval Shank 200mm
010-010-3010 CCS-3010 30mm Flat Oval Shank 250mm