ปากกาจับชิ้นงาน
ปากกาจับชิ้นงาน
ปากกาจับชิ้นงาน
ปากกาจับชิ้นงาน
ปากกาจับชิ้นงาน

03 ตุลาคม 2561

ผู้ชม 759 ผู้ชม

รหัสสินค้า รุ่น Jaw Width Jaw Opening Jaw Depth น้ำหนัก (กก.)
014-130-003 WP3 3" 3" 46มม. 5
014-130-004 WP4 4" 4" 61มม. 10
014-130-005 WP5 5" 5" 72มม 17
014-130-006 WP6 6" 6" 84มม. 25
014-130-008 WP8 8" 8" 102มม. 40