โฮลซอว์ เจาะเหล็กสแตนเลส, ไฟเบอร์กลาส พร้อมแกน
โฮลซอว์ เจาะเหล็กสแตนเลส, ไฟเบอร์กลาส พร้อมแกน
โฮลซอว์ เจาะเหล็กสแตนเลส, ไฟเบอร์กลาส พร้อมแกน
โฮลซอว์ เจาะเหล็กสแตนเลส, ไฟเบอร์กลาส พร้อมแกน
โฮลซอว์ เจาะเหล็กสแตนเลส, ไฟเบอร์กลาส พร้อมแกน
โฮลซอว์ เจาะเหล็กสแตนเลส, ไฟเบอร์กลาส พร้อมแกน
โฮลซอว์ เจาะเหล็กสแตนเลส, ไฟเบอร์กลาส พร้อมแกน
โฮลซอว์ เจาะเหล็กสแตนเลส, ไฟเบอร์กลาส พร้อมแกน
โฮลซอว์ เจาะเหล็กสแตนเลส, ไฟเบอร์กลาส พร้อมแกน
โฮลซอว์ เจาะเหล็กสแตนเลส, ไฟเบอร์กลาส พร้อมแกน
โฮลซอว์ เจาะเหล็กสแตนเลส, ไฟเบอร์กลาส พร้อมแกน
โฮลซอว์ เจาะเหล็กสแตนเลส, ไฟเบอร์กลาส พร้อมแกน
โฮลซอว์ เจาะเหล็กสแตนเลส, ไฟเบอร์กลาส พร้อมแกน
โฮลซอว์ เจาะเหล็กสแตนเลส, ไฟเบอร์กลาส พร้อมแกน
โฮลซอว์ เจาะเหล็กสแตนเลส, ไฟเบอร์กลาส พร้อมแกน
โฮลซอว์ เจาะเหล็กสแตนเลส, ไฟเบอร์กลาส พร้อมแกน
โฮลซอว์ เจาะเหล็กสแตนเลส, ไฟเบอร์กลาส พร้อมแกน
โฮลซอว์ เจาะเหล็กสแตนเลส, ไฟเบอร์กลาส พร้อมแกน
โฮลซอว์ เจาะเหล็กสแตนเลส, ไฟเบอร์กลาส พร้อมแกน
โฮลซอว์ เจาะเหล็กสแตนเลส, ไฟเบอร์กลาส พร้อมแกน
โฮลซอว์ เจาะเหล็กสแตนเลส, ไฟเบอร์กลาส พร้อมแกน
โฮลซอว์ เจาะเหล็กสแตนเลส, ไฟเบอร์กลาส พร้อมแกน
โฮลซอว์ เจาะเหล็กสแตนเลส, ไฟเบอร์กลาส พร้อมแกน
โฮลซอว์ เจาะเหล็กสแตนเลส, ไฟเบอร์กลาส พร้อมแกน
โฮลซอว์ เจาะเหล็กสแตนเลส, ไฟเบอร์กลาส พร้อมแกน
โฮลซอว์ เจาะเหล็กสแตนเลส, ไฟเบอร์กลาส พร้อมแกน
โฮลซอว์ เจาะเหล็กสแตนเลส, ไฟเบอร์กลาส พร้อมแกน
โฮลซอว์ เจาะเหล็กสแตนเลส, ไฟเบอร์กลาส พร้อมแกน
โฮลซอว์ เจาะเหล็กสแตนเลส, ไฟเบอร์กลาส พร้อมแกน
โฮลซอว์ เจาะเหล็กสแตนเลส, ไฟเบอร์กลาส พร้อมแกน
โฮลซอว์ เจาะเหล็กสแตนเลส, ไฟเบอร์กลาส พร้อมแกน
โฮลซอว์ เจาะเหล็กสแตนเลส, ไฟเบอร์กลาส พร้อมแกน
โฮลซอว์ เจาะเหล็กสแตนเลส, ไฟเบอร์กลาส พร้อมแกน
โฮลซอว์ เจาะเหล็กสแตนเลส, ไฟเบอร์กลาส พร้อมแกน
โฮลซอว์ เจาะเหล็กสแตนเลส, ไฟเบอร์กลาส พร้อมแกน
โฮลซอว์ เจาะเหล็กสแตนเลส, ไฟเบอร์กลาส พร้อมแกน
โฮลซอว์ เจาะเหล็กสแตนเลส, ไฟเบอร์กลาส พร้อมแกน
โฮลซอว์ เจาะเหล็กสแตนเลส, ไฟเบอร์กลาส พร้อมแกน
โฮลซอว์ เจาะเหล็กสแตนเลส, ไฟเบอร์กลาส พร้อมแกน
โฮลซอว์ เจาะเหล็กสแตนเลส, ไฟเบอร์กลาส พร้อมแกน
โฮลซอว์ เจาะเหล็กสแตนเลส, ไฟเบอร์กลาส พร้อมแกน
โฮลซอว์ เจาะเหล็กสแตนเลส, ไฟเบอร์กลาส พร้อมแกน
โฮลซอว์ เจาะเหล็กสแตนเลส, ไฟเบอร์กลาส พร้อมแกน
โฮลซอว์ เจาะเหล็กสแตนเลส, ไฟเบอร์กลาส พร้อมแกน
โฮลซอว์ เจาะเหล็กสแตนเลส, ไฟเบอร์กลาส พร้อมแกน
โฮลซอว์ เจาะเหล็กสแตนเลส, ไฟเบอร์กลาส พร้อมแกน
โฮลซอว์ เจาะเหล็กสแตนเลส, ไฟเบอร์กลาส พร้อมแกน
โฮลซอว์ เจาะเหล็กสแตนเลส, ไฟเบอร์กลาส พร้อมแกน
โฮลซอว์ เจาะเหล็กสแตนเลส, ไฟเบอร์กลาส พร้อมแกน
โฮลซอว์ เจาะเหล็กสแตนเลส, ไฟเบอร์กลาส พร้อมแกน
โฮลซอว์ เจาะเหล็กสแตนเลส, ไฟเบอร์กลาส พร้อมแกน
โฮลซอว์ เจาะเหล็กสแตนเลส, ไฟเบอร์กลาส พร้อมแกน
โฮลซอว์ เจาะเหล็กสแตนเลส, ไฟเบอร์กลาส พร้อมแกน
โฮลซอว์ เจาะเหล็กสแตนเลส, ไฟเบอร์กลาส พร้อมแกน
โฮลซอว์ เจาะเหล็กสแตนเลส, ไฟเบอร์กลาส พร้อมแกน
โฮลซอว์ เจาะเหล็กสแตนเลส, ไฟเบอร์กลาส พร้อมแกน
โฮลซอว์ เจาะเหล็กสแตนเลส, ไฟเบอร์กลาส พร้อมแกน
โฮลซอว์ เจาะเหล็กสแตนเลส, ไฟเบอร์กลาส พร้อมแกน
โฮลซอว์ เจาะเหล็กสแตนเลส, ไฟเบอร์กลาส พร้อมแกน
โฮลซอว์ เจาะเหล็กสแตนเลส, ไฟเบอร์กลาส พร้อมแกน
โฮลซอว์ เจาะเหล็กสแตนเลส, ไฟเบอร์กลาส พร้อมแกน

03 ตุลาคม 2561

ผู้ชม 3442 ผู้ชม

รหัสสินค้า ขนาด Thread Size Ctn
019-200-014

14mm (9/16")

พร้อมแกน*

1/2"-20UNF 120
019-200-016

16mm (5/8")

พร้อมแกน*

1/2"-20UNF 120
019-200-017

17mm (11/16")

พร้อมแกน*

1/2"-20UNF 120
019-200-019

19mm (3/4")

พร้อมแกน*

1/2"-20UNF 120
019-200-020

20mm 

พร้อมแกน*

1/2"-20UNF 120
019-200-021

21mm (13/16")

พร้อมแกน*

1/2"-20UNF 120
019-200-022

22mm (7/8")

พร้อมแกน*

1/2"-20UNF 120
019-200-024

24mm (15/16")

พร้อมแกน*

1/2"-20UNF 120
019-200-025

25mm (1")

พร้อมแกน*

1/2"-20UNF 120
019-200-027

27mm (1-1/16")

พร้อมแกน*

1/2"-20UNF 120
019-200-028

28mm (1-1/8")

พร้อมแกน*

1/2"-20UNF 120
019-200-029

29mm

พร้อมแกน*

1/2"-20UNF 120
019-200-030

30mm (1-3/16")

พร้อมแกน*

1/2"-20UNF 120
019-200-032

32mm (1-1/4")

พร้อมแกน*

5/8"-18UNF 120
019-200-033

33mm (1-5/16")

พร้อมแกน*

5/8"-18UNF 120
019-200-035

35mm (1-3/8")

พร้อมแกน*

5/8"-18UNF 120
019-200-037

37mm (1-7/16")

พร้อมแกน*

5/8"-18UNF 120
019-200-038

38mm (1-1/2")

พร้อมแกน*

5/8"-18UNF 120
019-200-040

40mm (1-9/16")

พร้อมแกน*

5/8"-18UNF 120
019-200-041

41mm (1-5/8")

พร้อมแกน*

5/8"-18UNF 120
019-200-043

43mm (1-11/16")

พร้อมแกน*

5/8"-18UNF 120
019-200-044

44mm (1-3/4")

พร้อมแกน*

5/8"-18UNF 120
019-200-046

46mm (1-13/16")

พร้อมแกน*

5/8"-18UNF 120
019-200-048

48mm (1-7/8")

พร้อมแกน*

5/8"-18UNF 120
019-200-051

51mm (2")

พร้อมแกน*

5/8"-18UNF 120
019-200-052

52mm (2-1/16")

พร้อมแกน*

5/8"-18UNF 72
019-200-054

54mm (2-1/8")

พร้อมแกน*

5/8"-18UNF 72
019-200-057

57mm (2-1/4")

พร้อมแกน*

5/8"-18UNF 72
019-200-059

59mm (2-5/16")

พร้อมแกน*

5/8"-18UNF 72
019-200-060

60mm (2-3/8")

พร้อมแกน*

5/8"-18UNF 72
019-200-064

64mm (2-1/2")

พร้อมแกน*

5/8"-18UNF 72
019-200-065

65mm (2-9/16")

พร้อมแกน*

5/8"-18UNF 54
019-200-067

67mm (2-5/8")

พร้อมแกน*

5/8"-18UNF 54
019-200-068

68mm (2-11/16")

พร้อมแกน*

5/8"-18UNF 54
019-200-070

70mm (2-3/4")

พร้อมแกน*

5/8"-18UNF 54
019-200-073

73mm (2-7/8")

พร้อมแกน*

5/8"-18UNF 54
019-200-076

76mm (3")

พร้อมแกน*

5/8"-18UNF 54
019-200-079

79mm (3-1/8")

พร้อมแกน*

5/8"-18UNF 54
019-200-083

83mm (3-1/4")

พร้อมแกน*

5/8"-18UNF 54
019-200-086

86mm (3-3/8")

พร้อมแกน*

5/8"-18UNF 30
019-200-089

89mm (3-1/2")

พร้อมแกน*

5/8"-18UNF 30
019-200-092

92mm (3-5/8")

พร้อมแกน*

5/8"-18UNF 30
019-200-095

95mm (3-3/4")

พร้อมแกน*

5/8"-18UNF 30
019-200-098

98mm (3-7/8")

พร้อมแกน*

5/8"-18UNF 30
019-200-102

102mm (4")

พร้อมแกน*

5/8"-18UNF 30
019-200-105

105mm (4-1/8")

พร้อมแกน*

5/8"-18UNF 30
019-200-108

108mm (4-1/4")

พร้อมแกน*

5/8"-18UNF 30
019-200-111

111mm (4-3/8")

พร้อมแกน*

5/8"-18UNF 30
019-200-114

114mm (4-1/2")

พร้อมแกน*

5/8"-18UNF 30
019-200-121

121mm (4-3/4")

พร้อมแกน*

5/8"-18UNF 24
019-200-127

127mm (5")

พร้อมแกน*

5/8"-18UNF 24
019-200-133

133mm (5-1/4")

พร้อมแกน*

5/8"-18UNF 12
019-200-140

140mm (5-1/2")

พร้อมแกน*

5/8"-18UNF 12
019-200-146

146mm (5-3/4")

พร้อมแกน*

5/8"-18UNF 12
019-200-152

152mm (6")

พร้อมแกน*

5/8"-18UNF 12
019-200-160

160mm (6-19/24")

พร้อมแกน*

5/8"-18UNF 12
019-200-165

165mm (6-1/2")

พร้อมแกน*

5/8"-18UNF 12
019-200-168

168mm (6-59/64")

พร้อมแกน*

5/8"-18UNF 12
019-200-178

178mm (7")

พร้อมแกน*

5/8"-18UNF 12
019-200-200

200mm (7-7/8")

พร้อมแกน*

5/8"-18UNF 12
019-200-210

210mm (8-1/4")

พร้อมแกน*

5/8"-18UNF 12