โฮลซอว์หัวเพชร
โฮลซอว์หัวเพชร
โฮลซอว์หัวเพชร
โฮลซอว์หัวเพชร
โฮลซอว์หัวเพชร
โฮลซอว์หัวเพชร
โฮลซอว์หัวเพชร
โฮลซอว์หัวเพชร
โฮลซอว์หัวเพชร
โฮลซอว์หัวเพชร
โฮลซอว์หัวเพชร
โฮลซอว์หัวเพชร
โฮลซอว์หัวเพชร
โฮลซอว์หัวเพชร
โฮลซอว์หัวเพชร
โฮลซอว์หัวเพชร
โฮลซอว์หัวเพชร
โฮลซอว์หัวเพชร
โฮลซอว์หัวเพชร
โฮลซอว์หัวเพชร
โฮลซอว์หัวเพชร
โฮลซอว์หัวเพชร
โฮลซอว์หัวเพชร
โฮลซอว์หัวเพชร
โฮลซอว์หัวเพชร
โฮลซอว์หัวเพชร
โฮลซอว์หัวเพชร
โฮลซอว์หัวเพชร
โฮลซอว์หัวเพชร

03 ตุลาคม 2561

ผู้ชม 2063 ผู้ชม

รหัสสินค้า ขนาด Overall Length Cutting Capacity (mm) Box/Ctn
019-230-006 6mm 60mm 35mm 10/150
019-230-008 8mm 60mm 35mm 10/150
019-230-010 10mm 60mm 35mm 10/150
019-230-012 12mm 60mm 35mm 10/150
019-230-014 14mm 60mm 35mm 10/150
019-230-016 16mm 60mm 35mm 10/150
019-230-018 18mm 60mm 35mm 10/150
019-230-019 19mm 60mm 35mm 10/150
019-230-020 20mm 60mm 35mm 10/150
019-230-022 22mm 60mm 35mm 10/150
019-230-025 25mm 60mm 35mm 10/150
019-230-029 29mm 60mm 35mm 10/150
019-230-032 32mm 60mm 35mm 5/100
019-230-035 35mm 60mm 35mm 5/100
019-230-038 38mm 60mm 35mm 5/100
019-230-045 45mm 60mm 35mm 5/100
019-230-051 51mm 60mm 35mm 5/100
019-230-064 64mm 60mm 35mm 5/50
019-230-068 68mm 60mm 35mm 5/50
019-230-070 70mm 60mm 35mm 5/50
019-230-072 72mm 60mm 35mm 5/50
019-230-078 78mm 60mm 35mm 5/50
019-230-080 80mm 60mm 35mm 5/50
019-230-082 82mm 60mm 35mm 5/50
019-230-085 85mm 60mm 35mm 5/40
019-230-090 90mm 60mm 35mm 5/40
019-230-095 95mm 60mm 35mm 5/30
019-230-100 100mm 60mm 35mm 5/10