ตลับเมตร
ตลับเมตร
ตลับเมตร
ตลับเมตร
รหัส : 016-085-3516
ราคา 170.00 บาท

01 ธันวาคม 2017

ผู้ชม 255 ผู้ชม

รหัสสินค้า รุ่น กว้าง (มม.) ยาว
016-085-3516 Fastreel 16 3.5m/12ft
016-085-5019 Fastreel 19 5.0m/16ft
016-085-5025 Fastreel 25 5.0m/16ft
016-085-7525 Fastreel 25 7.5m/25ft