เหล็กดูดมู่เล่แบริ่ง
เหล็กดูดมู่เล่แบริ่ง

03 ตุลาคม 2561

ผู้ชม 1872 ผู้ชม

รหัสสินค้า รุ่น Spread (mm) Reach (mm) Jaw Thickness (mm) Load (kN)
012-025-01 AB-01 19-35 50 2 1.0
012-025-02 AB-02 24-55 100 2.3 1.2