ไขควงลม ไขควงลม
ไขควงลม ไขควงลม

แท็ก: ไขควงลม

03 ตุลาคม 2561

ผู้ชม 1366 ผู้ชม

Stock No Item Dr Length (mm) Weight (kg) Operating Torque (ft.lb) Free Speed Air Inlet Air Consumption (m³/min).
021-045-520 IMP-21C 1/4" 133 0.9 12-40Nm 13000 1/4" 6.3
021-045-820 IMP-22C 1/4" 147 101 30-70Nm 9500 1/4" 9.53