ปากคีบสแตนเลส
ปากคีบสแตนเลส
ปากคีบสแตนเลส
ปากคีบสแตนเลส
ปากคีบสแตนเลส
ปากคีบสแตนเลส
ปากคีบสแตนเลส
ปากคีบสแตนเลส
ปากคีบสแตนเลส
ปากคีบสแตนเลส
ปากคีบสแตนเลส
ปากคีบสแตนเลส
ปากคีบสแตนเลส
ปากคีบสแตนเลส
ปากคีบสแตนเลส
ปากคีบสแตนเลส
ปากคีบสแตนเลส
ปากคีบสแตนเลส
ปากคีบสแตนเลส
ปากคีบสแตนเลส
ปากคีบสแตนเลส

16 มกราคม 2562

ผู้ชม 433 ผู้ชม

M10 Stainless Steel Tweezer, Polished Finish, Fine Quality

 

รหัสสินค้า รุ่น รายละเอียด ชนิด ความยาว(มม.)
008-800-201 TI-201 No. 1 Tweezer - Pointed Tip Smooth 120
008-800-202 TI-202 No. 2 Tweezer - Round Tip Smooth 120
008-800-204 TI-204 No. 3C Tweezer - Pointed Tip Smooth 114
008-800-205 TI-205 No. 4 Tweezer - Needle Tip Smooth 128
008-800-2061 TI-206 No. 5A Tweezer - Bent Tip Smooth 116
008-800-207 TI-207 No. 6 Tweezer - Bent Tip Smooth 120
008-800-208 TI-208 No. 7A Tweezer - Bent Tip Smooth 118
008-800-209 TI-209 No. GG Tweezer - Long Tip Smooth 128
008-800-210 TI-210 No. OO Tweezer - Pointed Tip Smooth 120
008-800-211 TI-211 No. SS Tweezer - Needle Tip Smooth 140
008-800-2121 TI-212 Cross Action Tweezer - Flat Tip Serrated 168
008-800-2122 TI-212 Cross Action Tweezer - Round Tip Serrated 168
008-800-213 TI-213 Cross Action Tweezer - Bent Tip Serrated 165
008-800-214 TI-214 Wafer Tweezer Smooth 130
008-800-215 TI-215 Wafer Tweezer with Prongs Smooth 125
008-800-217 TI-217 Angled Tweezer with Guide-Pin Serrated 155
008-800-218 TI-218 For Holding Round Objects Tweezer Smooth 130
008-800-219 TI-219 Jeweller Tweezer - Blunt Tip 5" Serrated 130
008-800-21901 TI-2191 Jeweller Tweezer - Sharp Tip 6" Serrated 153
008-800-219110 TI-21910 Jeweller Tweezer - Blunt Tip 10" Serrated 250
008-800-220 TI-220 Epoxy Coated Tweezer - Sharp Tip Smooth 140