ชุดประแจแหวนข้างปากตาย
ชุดประแจแหวนข้างปากตาย
ชุดประแจแหวนข้างปากตาย
ชุดประแจแหวนข้างปากตาย
ชุดประแจแหวนข้างปากตาย
ชุดประแจแหวนข้างปากตาย
หมวดหมู่สินค้า: สินค้าขายดี

06 พฤษภาคม 2563

ผู้ชม 95 ผู้ชม

รหัสสินค้า รุ่น-ขนาด
005-016-110 (in bag) รุ่น 10M : 10ชิ้น (8, 10, 12, 13, 14, 17, 19, 21, 22, 24) มม.
005-016-114 (in bag) รุ่น 14M : 14ชิ้น (8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 21, 22, 24) มม.
005-016-1142 (in bag) รุ่น 14MA : 14ชิ้น (8,10,11,12,13,14,17,19,21,22,24,27,30,32) มม.
005-016-123 (in bag) รุ่น 23M : 23ชิ้น (6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20,21, 22, 23, 24, 25, 27, 30, 32) มม.
005-016-511 (in bag) รุ่น 11W : 11ชิ้น (3/8", 7/16", 1/2", 9/16", 5/8", 11/16", 3/4", 13/16", 7/8", 15/16", 1") นิ้ว
005-016-514 รุ่น 14W : 14ชิ้น (1-1/16", 1-1/8", 1-1/4", 3/8", 7/16", 1/2", 9/16", 5/8", 11/16", 3/4", 13/16", 7/8", 15/16", 1") นิ้ว
005-017-10 Empty Bag for 10M
005-017-11 Empty Bag for 11W
005-017-14 Empty Bag for 14M
005-017-141 Empty Bag for 14W(14pcs)
005-017-142 Empty Bag for 14MA
005-017-23 Empty Bag for 23M