ตู้เก็บเครื่องมือ 11 ลิ้นชัก พร้อมหีบเก็บเครื่องมือ

16 มกราคม 2562

ผู้ชม 1975 ผู้ชม

M10 PREMIUM 11-DRAWER CABINET+CHEST

ตู้เก็บเครื่องมือ 11 ลิ้นชัก พร้อมหีบเก็บเครื่องมือ

 

รายละเอียด
รหัสสินค้า 001-008-1007 + 001-038-04
ขนาดตู้ W x D x H 724 x 470 x 1447mm
Top Area 575 x 415 x 53mm
3 Drawers 570 x 410 x 54mm
1 Drawer 570 x 410 x 83mm
2 Drawer 570 x 410 x 54mm
4 Drawer 570 x 410 x 112mm
1 Drawer 570 x 410 x 170mm
Caster 5"x2"
น้ำหนักโดยรวม 97.60kg (N.W.) / 115.90kg (G.W.)

 

- Premium (MX) roll cabs can be combined with premium (CCX) tool chest for greater capacity. - Bom item